FILM OG FOTO
REKLAME
DOKUMENTAR
NYHETER
STREAMING
AR OG VR
360 FILM OG FOTO
ANIMASJON
DRONEOPERATØR
WEB
NETTLØSNINGER
SOSIALE MEDIER
INTRANETT
SEO
HOSTING
GRAFISK
TRYKKSAKER
LOGO OG PROFIL
ILLUSTRASJONER
REKLAMEARTIKLER
Filmproduksjon Reine, Lofoten
Film og foto
Reklame
Dokumentar
Nyheter
Streaming
AR og VR
360 film og foto
Animasjon
Droneoperatør
Nettside produksjon
WEB
Nettløsninger
sosiale medier
Intranett
SEO
Hosting
Grafisk design
Grafisk
Trykksaker
Logo og Profil
Illustrasjoner
Reklameartikler
Kommuniasjonstjenester
Kommunikasjon
Mediastrategi
Sosiale medier
Journalistikk
Innholdsproduksjon

26

år

med visuell kreativitet

Vår misjon

er å skape suksess for våre kunder

Aurora Borealis består av mennesker med stor faglig bredde og ulik fagkunnskap, forent av ekte lidenskap for visuell kommunikasjon.

I Aurora Borealis jobber vi innenfor områdene film, foto, internett, grafisk produksjon og kommunikasjon.

Ved å samarbeide med oss får du en partner som lytter, er kreativ, og som finner gode løsninger som skaper gode resultater. 

hva gjør vi?

Noen av våre

Prosjekter

ett utvalg av

filmproduksjoner

Aurora Borealis produserer rekamefilmer, dokumentarfilmer, eventfilmer, kurs og opplæringsfilmer, rekrutteringsfilmer og informasjonsfilmer

totalleverandør

Med Lofoten som studio

Aurora Borealis er en blanding av reklamebyrå, kommunikasjonsbyrå og produksjonsselskap.

Svolvargeita AuroraBorealis

fornøyde kunder​

Nordland fylketsfiskerlag
Neso
National Geographic
Nordandssykehuset
Mustad
MuseumNord
Mollers
Mestergruppen logo
KingOscar logo
Helly Hansen logo
Harley davidson logo
DNB logo
BBC logo
TV2 logo
Thon Hotels Lofoten - logo
Systemhus logo
Statensvegvesen
NRK logo