• Forside toppbanner 30
  • Forside toppbanner 31

Produksjon av konsernfilmer for økonomikjeden Accountor.

accontor konsernfilm
I forbindelse med lansering av ny profil i slutten av april 2014, for Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivingstjenester – Accountor, har Aurora Borealis Multimedia produsert og levert 5 forskjellige filmer.


Filmene ble innspilt i Finland, Russland, Sverige, Danmark og Norge. Det har vært en spennende og interessant prosess å få jobbe med de forskjellige nasjonene.

Aurora Borealis har fra før levert en rekke filmer og eventproduksjoner for Økonor Norge som ble kjøpt opp av Accountor.

Tags: film filmproduksjon accountor goodfeeling film økonor

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6