• Forside toppbanner 30
  • Forside toppbanner 31

Foredrag om filmproduksjon og det å bruke film på internett.

Filmproduksjon og film på webAurora Borealis holdt foredrag for store deler av reiselivsnæringen i Lofoten rundt teamet filmproduksjon, filmteknikker, tips rundt manus og ide-fasen og distribusjon på web.

Foredraget ble arrangert for Næringsutvikling AS og Innovasjonsprosjektet FRAM, som er et bedriftsutviklingsprogram for små- og mellomstore bedrifter.

Tags: foredrag film web filmproduksjon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6