Accountor Konsern-filmer

accontor_konsernfilm

I forbindelse med lansering av ny profil har vi produsert 5 forskjellige filmer for Accountor. 


I forbindelse med lansering av ny profil i slutten av april, for Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivingstjenester – Accountor, har Aurora Borealis Multimedia produsert og levert 5 forskjellige filmer.
Filmene ble innspilt i Finland, Russland, Sverige, Danmark og Norge. Det har vært en spennende og interessant prosess å få jobbe med de forskjellige nasjonene.