Logo og profil

Har du en bedrift? Da trenger du en visuell profil.

Din logo er noe av det første dine kunder møter, derfor er også logoen noe som det bør legges mye arbeid i, slik at man er sikker på at den representerer bedriften på en best mulig måte.

En god og gjennomtenkt profilhåndbok forsterker bedriftens varemerke, og er et viktig verktøy både for medarbeiderne og eksterne formgivere. Profilhåndboken sikrer at det er visuell sammenheng mellom all kommunikasjon fra bedriften, enten det er brev, annonsekampanjer, nettside, sosiale medier etc. Den grafiske profilen skal sikre gjenkjennbarhet på alle flater.

Med en god grafisk profil, vil din bedrift fremstå som profesjonell ovenfor dine kunder og samarbeidspartnere, og samtidig bidra til at dere skiller dere ut fra konkurrenter.

Her er noen eksempler på logoer/profiler levert av Aurora Borealis: