Gode og gjennomtenkte trykksaker er effektfullt...

Brosjyrer og kataloger

Vi har siden 1998 jobbet med ombrekking og layout av grafiske publikasjoner.

Trykksakene kan ha alle mulige former og formater, på en rekke forskjellige papirtyper.

Det vi ofte produserer er salgs og produktbrosjyrer/ kataloger, instruksjonshefter og informasjonsbrosjyrer og kataloger. Vi tar oss av alle leddene i produksjonen, og kan også være involvert i tekstutforming og kommunikasjons-planlegging.

  • Kommunikasjonstjenester
  • fotografering
  • illustrasjoner

er også tjenester som ofte er levert opp mot disse produktene.

Tags: reklamebrosjyrer informasjonshefter brosjyre katalog informasjonsbrosjyrer produktbrosjyrer