La din informasjon kommunisere med rette ord, bilder og grafikk...

Layout og ombrekking

Aurora Borealis har siden forrige årtusen jobbet med layout og ombrekking.

Kurskatalog PowerOfficeGjennom årene har det blitt utført layout på en rekke magasiner, brosjyrer, produktkataloger, generelle trykksaker og reklamemateriell.

Ombrekking av bøker er også et fagfelt som Aurora Borealis jobber med.

Aurora Borealis produserer magasiner for kunder som ønsker fortløpende utgivelser. Som eksempel kan nevnes Neso's medlemsblad "Anbudet" som blir utgitt 5 ganger i året og Systemhus sitt magasin "Panorama" som og også har flere utgivelser i året.

Les mer  om avis og magsinproduksjon her..

Tags: layout ombrekking grafikk