Foredrag om bruk av film på web

Foredrag om bruk av film på nettsider.

Aurora Borealis holder foredrag om filmproduksjon og det å bruke film på web. 


Aurora Borealis holdt foredrag for store deler av reiselivsnæringen i Lofoten rundt teamet filmproduksjon, filmteknikker, tips rundt manus og ide-fasen og distribusjon på web.