Messemateriell til PowerOffice

Messemateriell til PowerOffice

I forbindelse med NNBA i Tromsø i juni (NordNorsk Bygg- og Anleggsmesse) leverte Aurora Borealis en illustrasjon, rollups, flyers og plakater. 

Mye av PowerOffice-materiellet som også ble brukt på NARF's årsmøte i Lillestrøm i juni, var også levert av Aurora Borealis (messevegg, disk, beachflagg).

I illustrasjonen er det ansatte i PowerOffice som er tegnet inn i "anleggs-settingen".

Fra tidligere har Aurora Borealis levert nettløsning, diverse trykksaker, annonser og flere filmer til programvareleverandøre PowerOffice AS.