PowerOffice GO - Regnskap i Skyen

Produksjonsår: 2015
Kunde: PowerOffice AS

Produktfilm for PowerOffice Go

PowerOffice Go leveres som en skybasert tjeneste som fører til bedre tilgjengelighet og lavere priser enn tradisjonelle systemer. I tillegg til at du slipper å bekymre deg for installasjon, oppgraderinger, drift, vedlikehold og sikkerhetskopiering. Ingen flere vanskelige spørsmål om brannvegger og passord til servere og databaser. Våre eksperter tar seg av alt dette og du kan konsentrere deg om å få gjort jobben.

At vi leverer dette som en skytjeneste gjør det enkelt for oss å sentralisere komplekse operasjoner som for eksempel fakturatolkning, transaksjonsflyt mellom aktører (banker, myndigheter mv) og integrasjoner med tredjeparter som f.eks. kassasystemer. I tillegg blir det en god integrasjon med PowerOffice SQL.