Profesjonelle nettsider for bedrifter

Markedsføring på internett og gjennom søkemotorer, er regnet som den rimeligste måten å skaffe nye kunder/markeder på. Dette er for mange også den viktigste kanalen for å nå nye kunder.

Aurora Borealis har siden 1997 utviklet nettsider, og har på alle disse årene opparbeidet seg en enorm kunnskap og erfaring innen de fleste felt innen nettproduksjon. Joomla CMS er et av våre verktøy som vi har valgt å satse på, og å spesialisere oss på. De fleste nettsider som leveres fra Aurora Borealis er bygget opp på Joomla som er et av de ledende CMS-systemer i verden.

Joomla er også kostnadsbesparende for kunder, og har en enorm mengde med forskjellige komponenter som enkelt og rimelig kan installeres på nettsiden. Eksempel kan være nettbutikker, forumer, bookingsystemer, bildearkiv, kalendere, kartfunksjoner.. det finnes flere tusen slike ferdige komponenter til Joomla.

Aurora Borealis er et nettside leverandør som tar innholdsproduksjon og hva du faktisk kommuniserer på nettsiden på alvor. Vi veileder deg gjennom denne prosessen, og hjelper deg med strategi for dine kommunikasjonsbehov, og hvordan veien frem til publisering i sosiale kanaler bør foregå. 

Her er eksempler på typer nettløsninger som vi produserer:
  • ​Standard nettløsninger for bedrifter, det offentlige og organisasjoner.
  • Avanserte E-handel løsninger, og enkle nettbutikker.
  • Intranettløsninger for intern kommunikasjon, eller lukket ekstern kommunikasjon.
  • Bookingplattformer og bestillings-systemer.
  • Skreddersydde løsninger alt etter kundens behov.

Det stilles i dag en rekke tekniske krav til nettsider. Nettsidene skal både være brukervennlig, og de skal være tilpasset Googles krav til funksjonalitet og innhold, samt at de skal tilfredsstille sentrale krav til universell utforming/ DIFI. DIFI er myndighetenes krav til universal utforming av nettsider med hensyn til tilgjengelighet for alle typer brukere.

Alle nettsider er unike
Hos oss er er alle kunder unike. Vi går igjennom din bedrifts ønsker og behov, og ser hva som trengs for å oppnå det resultat som er målet. Det er ofte ulike verktøy og kommunikasjonsmetoder som velges for de forskjellige nettløsningene.
 
Ta kontakt med oss for en uforpliktet prat rundt ditt og din bedrifts behov!​