WEBUTVIKLING

Markedsføring på internett og gjennom søkemotorer, er regnet som den rimeligste måten å skaffe nye kunder/markeder på. Dette er for mange også den viktigste kanalen for å nå nye kunder.

ico design 1

Aurora Borealis har siden 1997 utviklet nettsider, og har på alle disse årene opparbeidet seg en enorm kunnskap og erfaring innen de fleste felt innen nettproduksjon.

Joomla CMS og WordPress er noen av våre verktøy som vi har valgt å satse og spesialisere oss på.

De fleste nettsider som leveres fra Aurora Borealis er bygget opp på Joomla og WordPress som er de to ledende CMS-systemer i verden.

Joomla og WordPress er også kostnadsbesparende, og har en enorm mengde komponenter, moduler og plugins som enkelt og rimelig kan installeres på nettsiden. Det finnes flere tusen slike ferdige komponenter.

Eksempler på dette kan være:

abm login
Asset 7

Aurora Borealis er en nettsideleverandør som tar innholdsproduksjon og hva du faktisk kommuniserer på nettsiden på alvor.

Vi veileder deg gjennom utviklingsprosessen, og hjelper deg med strategi for dine kommunikasjonsbehov, og hvordan veien frem til publisering i sosiale kanaler bør foregå.

Det stilles i dag en rekke tekniske krav til nettsider. Nettsidene skal både være brukervennlig, og de skal være tilpasset Googles krav til funksjonalitet og innhold, samt at de skal tilfredsstille sentrale krav til universell utforming/ DIFI.

DIFI er myndighetenes krav til universal utforming av nettsider med hensyn til tilgjengelighet for alle typer brukere.

Alle nettsider er unike

Hos oss er er alle kunder unike. Vi går igjennom din bedrifts behov og ønsker, å ser hva som trengs for å oppnå det resultat som er målet. Det er ofte ulike verktøy og kommunikasjonsmetoder som velges for de forskjellige nettløsningene.

Eksempler på nettløsninger

En typisk nettproduksjon ser slik ut:

Utvalg av kunder vi har utviklet nettsideløsninger for:

Systemhus, Mestergruppen, Adwice, Lofotr Vikingmuseum/Museum Nord, Trykkmann, Lofoten Blue Harvest, Du Verden, Sunnaas Sykehus, Cetho Eiendom, EiNord, Galleri Lofoten, Nordis, Harley Owners Group, Lofoten Elektro, DSN, Henningsvær Rorbuer, Svolvær Havn, Sagafisk, Lofotkraft, Elmea, Skarvik, Lofoten Water.